Navštívte pamiatky počas Noci múzeí a galérií

Navštívte pamiatky počas Noci múzeí a galérií

16. mája 2017 0 Od Redakcia

​TRENČÍN. Tento rok opäť po roku je na programe obľúbené podujatie Noc múzeí a galérií. Počas tohto podujatia môžete navštíviť rôzne miesta takmer zadarmo. 

“So vstupenkou za 1 € môžete navštíviť Mestskú vežu, Galériu M. A. Bazovského, Trenčianske múzeum, Katov dom, Karner sv. Michala a večer aj Trenčiansky hrad. Okrem toho sa dostanete do bežne nedostupnej vyhliadkovej veže Piaristického gymnázia a refektára.


Vstupné sa platí iba v jednej z týchto inštitúcií (v prvej, ktorú navštívite), do ostatných je po preukázaní sa vstupenkou VSTUP ZDARMA. Deti do 6 rokov majú vstup zdarma.

MESTSKÁ VEŽA
10.00 – 22.00 | SCÉNICKÁ A KOSTÝMOVÁ TVORBA – výstava maturitných prác študentov Strednej umeleckej školy Trenčín
18.00 – 21.00 | HUDBA Z VEŽE – hrá SB DUO – Samuel Bánovec (klavír) a Ludvík Soukup (saxofón)

MIEROVÉ NÁMESTIE
10.00 – 20.00 | TRENČÍN ZA ČIAS MÁRIE TERÉZIE – detská pátracia hra. Hľadajte s deťmi indície ukryté v centre mesta, vyriešte zadané úlohy a zistite viac o tom, ako sa žilo v Trenčíne pred 300 rokmi za čias Márie Terézie. Po splnení všetkých úloh čaká na deti sladká odmena a žrebovanie o pekné ceny. Hrací plán si môžete vyzdvihnúť od 15. mája v Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí 9 alebo stiahnuť na stránkachwww.visittrencin.sk a www.trencin.sk. Do hry sa môžete zapojiť od 15. do 21. mája 2017.

16.00 | PRECHÁDZKY MESTOM SO SPRIEVODCOM: PIARISTI V TRENČÍNE
Piaristi prišli do Trenčína v roku 1776 na pozvanie panovníčky Márie Terézie, aby prevzali bývalý jezuitský kostol, kláštor a školu. Vychovávali generácie študentov, pričom kládli dôraz nielen na domáce jazyky a prírodné vedy, ale aj na hudbu a divadlo. Čomu sa študenti venovali na hodinách chrestomatie? Za akú učebnú pomôcku získali piaristi pochvalu od ministerstva školstva? Príďte na prechádzku a dozviete sa viac. Bližšie informácie na www.visittrencin.sk.

PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM J. BRANECKÉHO
15.00 – 20.00 | Zdarma budú sprístupnené bežne nedostupné priestory – VYHLIADKOVÁ VEŽA Piaristického gymnázia, PAMÄTNÁ IZBA pátra Braneckého a REFEKTÁR KOLÉGIA PIARISTOV (baroková sála zo 17. storočia). Bližšie informácie na www.piar.gtn.sk.

GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO V TRENČÍNE
10.00 – 22.00 | HRY NA NÁDVORÍ galérie, DIVADIELKO, GALERKOVA CESTA UMENÍM – hravý detský sprievodca výstavami, PLENÉR NA NÁDVORÍ galérie, RENDEZVOUS S UMENÍM – komentované prehliadky výstav, VÝTVARNÉ ATELIÉRY – tvorenie pre malých i veľkých, FOTOKÚTIK, večerná BATERKOVÁ PREHLIADKA výstav. Bližšie informácie na www.gmab.sk 

TRENČIANSKE MÚZEUM
9.00 – 16.00 | Expozícia “Z histórie a kultúry slobodného kráľovského mesta Trenčín” obsahuje prírodovedné, historické, archeologické a tiež národopisné exponáty

KATOV DOM
9.00 – 17.00 expozícia Zo starého Trenčína

KARNER S. MICHALA
9.00 – 17.00 expozícia z dejín karnera a sakrálneho umenia od obdobia gotiky až po barok 

TRENČIANSKY HRAD
18.00 – 22.00 | sprístupnený bude dolný hrad, kasáreň, hladomorňa, horné poschodie Ľudovítovho paláca, Matúšova veža, rotunca a lapidárium. Viac na www.muzeumtn.sk. 
21. 00 | NIGHT RUN TRENČÍN – Trenčín behá v noci 
Štart a cieľ behu na Trenčianskom hrade. Preteky sú určené všetkým vekovým kategóriám, beží sa aj v historickom centre mesta. Bližšie informácie na www.trencianskypolmaraton.sk.
Zdroj: Facebook.com 

FB komentáre