​SKALKA NAD VÁHOM. Miesto, ktoré navštívi množstvo domácich a zahraničných turistov, sa stane bezpečnejšie. Dve autobusové zastávky a osvetlený priechod pribudnú na ceste medzi Zamarovcami a Skalkou nad Váhom v úseku pod kláštorom Veľká Skalka. 

Zvýšenie bezpečnosti návštevníkov obľúbeného pútnického miesta krajskí poslanci odhlasovali na poslednom zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Na základe analýz bol tento úsek cesty z pohľadu účastníkov cestnej premávky vyhodnotený ako nebezpečný. TSK preto v spolupráci so Správou ciest TSK a Rímskokatolíckou cirkvou pristúpi k vybudovaniu obojstranných autobusových zastávok a priechodu cez cestu II/507. Zmluvu o združení finančných prostriedkov zúčastnených subjektov schválilo Zastupiteľstvo TSK s tým, že náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie a náklady na nástupiská a chodníky vo výške viac ako 14 tis. € uhradí cirkev, autobusové zastávky a ich osvetlenie vrátane osvetlenia priechodov vo výške takmer 40 tis. € zafinancuje TSK prostredníctvom Správy ciest. 

Práce, ktoré by mali eliminovať možný stret motorových vozidiel s chodcami a zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky majú byť dokončené ešte v roku 2017.

Zdroj a foto: Ts TSK 

FB komentáre

Pridaj komentár