V Trenčíne sa dnes zišlo 131 robotov od žiakov základných a stredných škôl. Deti vo veku už od 11 rokov programujú robotov a súťažia s nimi. Už dvanásty ročník pripravila Stredná odborná škola.

V poradí 12. ročník Trenčianskeho robotického dňa bol medzinárodnou súťažnou prehliadkou robotov, ktorú organizuje Stredná odborná škola (SOŠ) Pod Sokolicami 14, Trenčín v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Trenčín pod osobnými záštitami predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku a primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Cieľom Trenčianskeho robotického dňa bolo popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu. Popoludní sa všetci stretli v Piano clube, kde v slávnostnom programe ocenili víťazov súťaže. Súťažili aj tímy z Trenčína. Dvaja z nich získali aj špeciálnu cenu a jeden tretie miesto.

FB komentáre

Pridaj komentár