TRENČIANSKA TEPLÁ. V marci tohto roku sme vás informovali, že na rokovaní Obecného zastupiteľstva Tr. Teplá sa objavil konflikt medzi poslancami Pavlom Masárom, Slavomírou Propperovou na jednej strane a Milanom Kubíkom na druhej strane. Témou bol údajný konflikt záujmov poslanca Kubíka a jeho spoločnosti. Spýtali sme sa poslanca Masára, čo ho motivovalo k tomuto činu.

Milan Kubík

Medzi volenými zástupcami sa nachádza poslanec Milan Kubík, ktorý je konateľom spoločnosti ZUMIK s.r.o., ktorá vykonávala práce a služby pre obec Tr. Teplá. Milan Kubík sa nám bezprostredne po rokovaní zastupiteľstva odmietol k tejto téme vyjadriť. Na rokovaní iba uviedol, že podľa živnosti má možnosť vyrábať lavičky. Práve o 8 kusov lavičiek, faktúrovaných v hodnote 960 EUR 12.11.2016, poslancom Masárovi a Propperovej šlo a Pavol Masár sa nepriamo vyjadril o možnom konflikte záujmov. Milan Kubík sa nám nevyjadril ani písomne emailom. Faktúra tu: Klikni

Ing. Pavol Masár
DSC_0255_result
Ing. Milan Berec

Poslanec Masár vytýkal aj viacero vecí priamo starostovi obce Milanovi Berecovi, na základe ktorých mu navrhol zníženie príplatku k platu starostu o 30 % po dobu jedného roka. Šlo napríklad o údajné porušenie Zákona o obecnom zriadení tým, že v roku 2016 sa konali dve zasadnutia zastupiteľstva s viac ako trojmesačným odstupom. Ďalej vytýkal spracovávanie zápisníc z rokovaní, prípadne podľa neho pre obec nevýhodnú zmluvu o mediálnej propagácii. V hlasovaní bol on jediný za a ostatní prítomní poslanci sa zdržali hlasovania. Starosta Berec sa nám, podobne ako Milan Kubík, do uzávierky na položené otázky nevyjadril.

Viac sa dozviete v priloženej reportáži.

FB komentáre

Pridaj komentár