POVAŽSKÁ BYSTRICA. Návštevníci Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja ocenia vďaka novým svetlám v priestoroch múzea kvalitnejšiu prehliadku vystavených exponátov.

Považskobystrické múzeum sídli od roku 2014 v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici. V priebehu štyroch rokov sa postupne školské priestory upravili pre potreby múzejnej práce. Vo vlastivednom múzeu sa nachádzajú predmety prírodovedného charakteru z oblasti geológie, botaniky a zoológie. Spoločenskovednú oblasť zasa reprezentujú zbierky z archeológie, histórie a etnológie. V súčasnosti zamestnanci múzea venujú osobitnú pozornosť histórii strojárenstva v Považskej Bystrici, pričom v zbierkach považskobystrického múzea sa nachádza až 54 kusov historických motocyklov pochádzajúcich z Považských strojární.

Výstavná činnosť patrí medzi základné odborné činnosti múzea, preto bolo dôležité pristúpiť k modernizácii osvetlenia výstavných priestorov. Stropné svietidlá zároveň potrebovali rekonštrukciu aj z bezpečnostného hľadiska. „Počas rekonštrukcie sa odstránili staré neónové svietidlá na kovových konštrukciách, ktoré nahradil moderný osvetľovací systém s úspornými LED svietidlami. Nové polohovateľné svietidlá s ľubovoľným nasmerovaním svetla umožňujú lepšie zobrazovanie zbierkových predmetov múzea, čím sa u návštevníka skvalitňuje vizuálny zážitok z prehliadky. Vhodné osvetlenie pomôže aj pri obľúbených kultúrnych podujatiach a činnosti s mládežou,“ priblížila riaditeľka Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici Petronela Rágulová.

Trenčianska župa ako zriaďovateľ Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici vynaložila na modernizáciu osvetlenia interiéru múzea viac ako 3 000 eur. „Múzeá v našej spoločnosti tvoria nezastupiteľnú úlohu. Vo svojich priestoroch ukrývajú kultúrne dedičstvo, na ktoré môžeme byť právom hrdí. Považskobystrické múzeum je výnimočné v tom, že v jeho depozitári sa nachádza prakticky kompletný výrobný sortiment historických motocyklov vyrobených v Považských strojárňach. Verím, že nové osvetlenie skvalitní jednotlivé výstavy v múzeu a priláka nových i staronových návštevníkov,“ uviedla vedúca Odboru školstva a kultúry na Úrade TSK Daniela Hilčíková.

Ak plánujete s rodinou či priateľmi návštevu Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, tak program stálych expozícií, výstav i aktuálnych podujatí nájdete na webovom sídle múzea.

Zdroj: TSK

FB komentáre

Pridaj komentár