TRENČIANSKA TEPLÁ. Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých (ZO SZŤP) organizovala dnes v popoludňajčích hodinách posedenie k Sv. Mikulášovi a nadchádzajúcim vianočným sviatkom.

Je výborné, že sa v obciach nezabúda ani na chorých a skôr narodených. V Trenčianskej Teplej sa ich zhromaždilo mnoho. Miestna Hasičská zbrojnica sa zaplnila takmer do posledného miesta. Prítomným zaspievali a zatancovali deti z Materskej školy a príchodom Mikuláša sa vyčaril na tvárach, inak životom unavených ľudí, široký úsmev. Každý dostal balíček salóniek a po programe sa zbiehali slinky na vianočnú kapustnicu.

V priebehu podujatia sa prítomným prihovoril starosta obce Trenčianska Teplá Milan Berec, prednostka Obecného úradu Zuzana Sklenárová, predseda ZO SZŤP Stanislav Frydecký a kultúrny referát Obecného úradu Trenčianska Teplá zastúpila Zuzana Janišová.

Krátke video so zníženou kvalitou zachytené fotoaparátom, ktoré dokresľuje atmosféru, sa nachádza nižšie.

FB komentáre

Pridaj komentár