Mierové námestie v Novej Dubnici opäť ožilo

Mierové námestie v Novej Dubnici opäť ožilo

24. septembra 2016 0 Od Redakcia

V týchto dňoch oslavuje škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici 25 rokov. Pôvodne fungovala ako základná škola a gymnázium. 

Spojená škola je samostatný právny subjekt zriadený diecéznym biskupským úradom zlúčením Základnej školy a Gymnázia sv. Jána Bosca dňa 1. 12. 2004, súčasťou je školský klub detí a školská jedáleň. Počet tried je 30 (13 na základnej škole, 17 na gymnáziu).

Včera študenti a ich učitelia pripravili pre verejnosť na Mierovom námestí rôzne tvorivé, vzdelávacie a športové aktivity. Napríklad sa kolobežkovalo okolo kuželov, hral sa šach, kocky, s loptou sa zhadzovali plechovky a podobne. Dnes program pokračuje priamo v areály školy stretnutím bývalých študentov a učiteľov a v nedeľu bude slávnostná svätá omša a galaprogram v kine Panorex.

Viac tu

Autor: Peter Čačko

FB komentáre