Mesto Dubnica nV. sa dôkladne pripravuje na zimnú údržbu. Pomôcť môžete aj vy

Mesto Dubnica nV. sa dôkladne pripravuje na zimnú údržbu. Pomôcť môžete aj vy

14. novembra 2017 0 Od Redakcia

DUBNICA NAD VÁHOM. Zima sa blíži a zjazdnosť a bezpečnosť ciest je prioritou a pre mesto. Pre nadchádzajúcu sezónu zimnej údržby bol vypracovaný Spoločný operačný plán zimnej údržby (SOPZÚ) mesta Dubnica nad Váhom a Technických služieb mesta Dubnica nad Váhom s. r. o. (TSM). Ide o základný organizačný dokument, pre zaistenie zjazdnosti a schodnosti infraštruktúry statickej a dynamickej dopravy v našom meste, ktorého zámerom je opäť o niečo vpred posunúť kvalitu a efektivitu komunálnych služieb.

Tento plán určuje práva a povinnosti vedenia mesta a spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. Stanovuje podmienky a pravidlá výkonu zimnej údržby. Určuje prioritné komunikácie pre zimnú údržbu a zároveň vymedzuje tie komunikácie v meste Dubnica nad Váhom, ktoré nie sú zahrnuté do základného plánu zimnej údržby. Pre informovanosť občanov vyplýva z tohto spoločného dokumentu povinnosť zverejniť zoznam komunikácií vyňatých zo základnej zimnej údržby:

1 Komunikácie o ktoré sa musí starať na základe § 23, odst. 1. zákona č. 135/1961 Zb. a doplňujúcich predpisov o pozemných komunikáciách majiteľ, alebo správca objektu, či nehnuteľnosti.
2 Účelové, alebo obslužné komunikácie na pozemku, ktorý nie je majetkom mesta
3 Svojvoľne a neoficiálne vytvorené komunikácie a chodníky
4 Vnútroblok bytových domov 1086 až 1091 sídl. Pod hájom, okrem krížnych chodníkov – spojok vonkajších ulíc
5 Sad Francúzskych partizánov, sídl. Pod hájom
6 Vnútroblok bytových domov 1085, 1095 až 1099 sídl. Pod hájom, okrem krížnych a pozdĺžnych chodníkov – spojok vonkajších ulíc
7 Rekreačné chodníky Macov dvor, sídl. Pod hájom
8 Rekreačné chodníky komplexu Účko, sídl. Pod hájom
9 Rekreačné chodníky pri potravinách Koruna, sídl. Za traťou
10 Spevnená plocha pri potoku, medzi „Lukáčom“ a podchodom pod žel. trať, Za traťou
11 Spevnená plocha tribúny pred ABC, sídl. CI
12 Park J.B.Magina
13 Všetky ostatné rekreačné chodníky
14 Všetky spevnené hracie plochy a detské ihriská

 

Zároveň sa mesto obracia na obyvateľov a motoristov: “Aj vy môžete pomôcť, aby naše mesto bolo v rámci možností čo najlepšie očistené od snehu a malo čo najlepšie ošetrené komunikácie. Napríklad tým, že odstavíte svoje motorové vozidlá tak, aby ste pracovníkom TSM Dubnica nad Váhom a ich mechanizmom umožnili prejazd ulicami a uličkami nášho mesta. Veľmi často k tomu stačí dodržiavať pravidlá cestnej premávky, konkrétne body, ktoré upravujú podmienky státia na verejných komunikáciách. Odstavujte svoje motorové vozidlá, najmä v nočných hodinách, vo svojich dvoroch, aby čo najmenej bránili, či dokonca neznemožňovali prejazd mechanizmov zimnej údržby. Ide najmä o Horné a Dolné Kolonky, sídlisko Háje, ale aj iné časti nášho mesta,” udáva sa ďalej v stanovisku TSM.

Zdroj: TSM Dubnica nad Váhom

FB komentáre