Mesto Dubnica NV. promptne zjednalo nápravu

Mesto Dubnica NV. promptne zjednalo nápravu

29. novembra 2016 0 Od Redakcia

DUBNICA NAD VÁHOM. Už sme vás informovali, že mesto vyznačilo viacero vodorovných značiek – žlté čiary. Hlavne v okolí smetných nádob. Na sídlisku Pod hájom sme si však všimli chybu. 

Na priloženej fotografii je zachytená situácia, kedy vozidlo parkuje pozdĺž žltej vodorovnej značky –  čiary pri smetných nádobách. Na základe pravidiel cestnej premávky vozidlo pozdĺž žltej čiary parkovať nesmie. 

Vodorovná dopravná značka 
V12b Žltá súvislá čiara: Žltá súvislá čiara. Vyznačuje úsek, kde je z obidvoch strán tejto čiary zakázané zastavenie a státie vozidiel.

Zaujímalo nás, či je z hľadiska mesta Dubnica nad Váhom toto značenie správne, keďže od miesta, kde stojí vozidlo doľava, je parkovisko. Nádoby sa vyprázdňujú od stredu parkoviska. Na inom mieste parkoviska je iba jedna žltá značka pozdĺž cesty, nie k obrubníku. Obrátili sme sa preto 23.11.2016 s otázkami priamo na mesto. 

 24.11.2016 bola expresne zjednaná náprava a mesto Dubnica nad Váhom, zodpovedné za dané značenie, si priznalo chybu. Finančné prostriedky na značenie boli použité z Technických služieb mesta Dubnica nad Váhom.  

FB komentáre