Mení sa systém dotácií Trenčianskeho kraja

Mení sa systém dotácií Trenčianskeho kraja

5. januára 2017 0 Od Redakcia

Menia sa pravidlá poskytovania dotácií. V roku 2017 môžu žiadatelia o finančný príspevok z dotačného systému župy žiadať len do 30. apríla 2017.

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) prijatím Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) č. 31/2016 pristúpil k zmene pravidiel poskytovania dotácií z rozpočtu TSK, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januárom 2017. Pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK nastala zmena najmä v termíne prekladania žiadostí. 

Ako nás ďalej informovali z TSK, kým doteraz mohli žiadatelia podávať žiadosť o poskytnutie dotácie do konca septembra, po novom je možné vyplnené žiadosti predložiť v termíne od 1. januára najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka. Dôvodom, prečo TSK pristúpil k takémuto opatreniu, bol každoročne sa zvyšujúci počet žiadostí, ktoré vyčlenené finančné prostriedky vyčerpali za krátky časový interval.

TSK zo svojho dotačného systému v roku 2016 podporil viac ako 200 kultúrnospoločenských podujatí v celkovej výške 250 tisíc eur, čo bolo o 50 tisíc eur viac ako v roku 2015. Z podujatí, ktoré TSK zo svojho dotačného systému podporil, dominovali najmä kultúrne podujatia. Tých Trenčianska župa podporila až 147 v celkovej výške takmer 157 tisíc eur. Podpory sa dočkali aj športové podujatia, podujatia z oblasti sociálneho zabezpečenia aj z oblasti vzdelávania. Projekty a podujatia rozličného zamerania boli podporené z dotačného systému TSK sumou vo výške takmer 10 tisíc eur. 

Všeobecne záväzné nariadenie ( VZN) meniace pravidlá poskytovania dotácií z rozpočtu TSK schválili poslanci Zastupiteľstva TSK na novembrovom zastupiteľstve, poslednom v roku 2016. 

VZN je dostupné je on-line na adrese: 

https://www.tsk.sk/buxus/docs/vzn/VZN%2031_2016.pdf

Zdroj: Ts TSK 

FB komentáre