Patrí medzi najznámejších ekonómov, odborníkov na témy zamestnanosti
a vzdelávania. Pozná pracovný trh na Slovensku, pôsobil v európskych
inštitúciách a v súčasnosti zastupuje slovenských zamestnávateľov
v poradnom výbore pre priemysel a podnikanie krajín pri OECD. „Trenčiansky
kraj má veľký potenciál, niektoré jeho problémy si však vyžadujú odborný
a inovatívny prístup, nie krátkozraké komunálne riešenia.“Vo svojom profesionálnom živote sa venuje problematike zamestnanosti a trhu práce.

Ako nezávislý poslanec chcem:

 • Priniesť odborný prístup
  a inovatívne riešenia
 • Zaviesť príspevok pre
  mladé rodiny na nákup
  základných potrieb
 • Zabezpečiť lepšiu
  starostlivosť o našich
  seniorov
 • Podporovať miestne
  športové a záujmové organizácie

Klikni: Viac informácií tu

FB komentáre

Pridaj komentár