Letná prevádzka električky ohrozená! Kto za to môže?

Letná prevádzka električky ohrozená! Kto za to môže?

12. júna 2018 1 Od Redakcia

TRENČIANSKA TEPLÁ – Autor Peter Čačko. Každoročne Trenčianska elektrická železnica n.o. (TREŽ) poriada medzi tematicky ladenými jazdami aj prevádzku pravidelnú letnú, podľa špeciálneho jazdného poriadku. Tento rok je letná prevádzka ohrozená. Môže za to most, ktorý pred niekoľkými týždňami začala Obec Trenčianska Teplá vymieňať. Starý most bol zbúraný a nový sa má stavať. A tu nastal problém.

Miroslava Gajdošíková zo Stavebného úradu Trenčianska Teplá nám ešte 31.5.2018 uviedla: “Po odstránení hornej stavby sa vybúra aj horná časť krajných opôr pre betonáž nových úložných prahov. Nová nosná konštrukcia mosta je navrhovaná ako doskový most, železobetónový, monolitický so zvýšenými obrubami na obidvoch stranách mosta. Spodnú stavbu tvoria mostné opory a ich základy, ktoré sprostredkujú prenos účinkov hornej stavby a zemného tlaku do základovej pôdy. Existujúce opory sú
masívne z prostého betónu s novým úložným prahom pre uloženie železobetónovej dosky hornej stavby.

Po zbúraní mosta sa však zistilo, že mostný pilier na strane ulice Teplickej, tesne pri električkovej trati, je poškodený soľou a treba postaviť nový, čo značne predĺži zhotovenie celkovej doby stavby. Rekonštrukciu realizuje firma Swietelsky – Slovakia s.r.o., Bratislava na základe predloženej najnižšej cenovej ponuky. Obstarávacia cena z verejného obstarávania bola 94 168,39 EUR s DPH. Táto suma sa ešte zákonite bude navyšovať o zvýšené náklady.

Od 16. júna 2018 mala začať avizovaná a plánovaná letná prevádzka regionálneho skvostu – električky z Trenčianskej Teplej do Trenčianskych Teplíc a späť, ktorá trvá až do prvého týždňa v septembri 2018. Zároveň boli plánované výlety objednaných skupín napríklad hostí z Rakúska. Dnes však prišiel šok, ktorý sa však dal z bezpečnostných dôvodov očakávať. Od 11:00 hod. Železnice Slovenskej republiky električkovú trať vylúčili z prevádzky do skončenia prác na moste.

Riaditeľ TREŽ Dušan Nosál je zo situácie smutný. “Začiatok letnej sezóny budeme električku nahrádzať autobusom, dokedy však nie je jasné. Uberie nám to značne počty cestujúcich a návštevníkov električkového depa, samozrejme aj ovplyvní ročné štatistiky.

Treba veriť, že práce sa čoskoro skončia a dôjde obnoveniu prevádzky električkovej trate. Ostáva však otázka, prečo obec práve medzi obľúbenými tradičnými tematickými jazdami a letnou prevádzkou spustila rekonštrukciu mosta, resp. jeho úplnú výmenu.

VIAC: TU

FB komentáre