Lekárska pohotovosť sa výrazne mení. Takto vám pomôžu od 1.7.2018

Lekárska pohotovosť sa výrazne mení. Takto vám pomôžu od 1.7.2018

29. júna 2018 0 Od Redakcia

TRENČIANSKY KRAJ. Zákonom bola kompetencia zabezpečovať výber poskytovateľov lekárskej služby prvej pomoci, ľudovo nazývanej aj lekárskej pohotovosti, samosprávnym krajom odňatá a je v gescii Ministerstva zdravotníctva SR.

Ako uviedla Veronika Rezáková, hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), aTSK nedokáže vzniknutú situáciu v rámci svojich kompetenčných možností ovplyvniť. Zmena času lekárskej pohotovosti sa dotkne len niektorých okresov.

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje občanom, že s účinnosťou od 1.7. 2018 bude ambulantná pohotovostná služba pre dospelých a ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast dostupná v pracovných dňoch od 16.00 do 22.00 hod., cez víkend a počas sviatkov od 7.00 do 22.00 hod. V prípade, ak by u človeka došlo k náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu, Ministerstvo zdravotníctva odporúča obrátiť sa po 22.00 hodine na pracovisko urgentného príjmu v najbližšej nemocnici, vo vážnych prípadoch radí volať záchrannú zdravotnú službu.

Aktuálny zoznam poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby aj s miestom poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, ktorí boli vybraní, alebo poverení Ministerstvom zdravotníctva SR, je uvedený v priloženej tabuľke.

Pohotovosť verejnosť nájde tam, kde doteraz, výnimkou je mesto Partizánske
Ambulantné pohotovosti verejnosť nájde na tých istých miestach prevádzkovania ako doposiaľ, s výnimkou ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Partizánskom. Tá bude od nedele 1. 7. 2018 v prevádzke na adrese Hrnčírikova 22/6, poskytovateľom je spol. MEDVIN, s.r.o.

Detskú pohotovosť v Bánovciach ani v Dubnici nad Váhom zatiaľ nenájdete

Trenčiansky samosprávny kraj dáva do pozornosti skutočnosť, že s účinnosťou od 1.7.2018 nebude v prevádzke ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Dubnici nad Váhom pre spádové územie okresu Ilava, ani ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Bánovciach nad Bebravou pre spádové územie okresu Bánovce nad Bebravou. Do dnešného dňa totiž Ministerstvom zdravotníctva SR nebol vybraný ani poverený výkonom ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast žiadny poskytovateľ.

Občania uvedených okresov, ktorých zdravotný stav si bude vyžadovať poskytnutie ambulantnej pohotovostnej služby, môžu navštíviť najbližšiu ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v zmysle aktuálneho rozpisu. Po novom tak Dubničania a Ilavčania spolu s obyvateľmi okolitých obcí, nájdu najbližšiu pohotovosť pre deti a dorast vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, prípadne pod Lachovcom v Púchove. Obyvatelia okresu Bánovce nad Bebravou môžu s deťmi vyhľadať pomoc rovnako vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne alebo na Hrnčírikovej ulici v Partizánskom.

Otázny je aj Trenčín pre dospelých

Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých v Trenčíne pre spádové územie okresu Trenčín začína podľa vyjadrenia organizátora spol. RZP, a. s., svoju činnosť až od 16. júla 2018. Do tohto dátumu môžu občania okresu Trenčín, ktorých zdravotný stav si bude vyžadovať poskytnutie ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, navštíviť najbližšiu ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých podľa priloženého zoznamu, alebo ambulancie ústavnej pohotovostnej služby Fakultná nemocnica Trenčín.

Zdroj: TSK

FB komentáre