V spravodajstve verejnoprávnej televízie RTVS dňa 11.4.2017 bola odvysielaná reportáž s informáciou o výskyte brazílskych pečienok v Materskej škole v Novom Meste nad Váhom. Informácia vyvolala ohlas a Materská škola sa od tohto tvrdenia dištancuje a upokojuje verejnosť ústami riaditeľky.

“Školské jedálne MŠ nakupujú mäso a mäsové výrobky výlučne od slovenských dodávateľov a výrobcov. Na nákup je uzatvorená zverejnená zmluva. V Materskej škole bola vykonaná kontrola Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne na pôvod mäsa a mäsových výrobkov a neboli zistené žiadne nedostatky. Po dohode s riaditeľkou RÚVZ Trenčín MUDr. Bučkovou je tento údaj overiteľný.
Uvedené spravodajstvo sa netýka žiadnej Materskej školy v Novom Meste nad Váhom, ” uviedla na internetovej stránke škôlky riaditeľka PaedDr. Dana Chmelová.

.Materská škola vznikla v roku 2002 spojením šiestich materských škôl v Novom Meste nad Váhom ako právny subjekt. Zriaďovateľom je Mesto Nové Mesto nad Váhom.

Zdroj: MŠ Nové Mesto nad Váhom

FB komentáre

Pridaj komentár