DUBNICA NAD VÁHOM. Mesto oznamuje občanom, že mestské kompostovisko na ulici Športovcov (oproti zimnému štadiónu) je od 1.apríla 2017 pre obyvateľov mesta otvorené. V roku 2017 je v správe TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.

Ako sa uvádza v stanovisku mesta, na mestské kompostovisko môžete doviezť a bezplatne odovzdať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad – pokosenú trávu, lístie, konáre, iný zelený bioodpad. Z kompostoviska si môžete bezplatne odobrať kompost na zúrodnenie svojich záhrad.

Pri odovzdávaní odpadu zo zelene sa riaďte pokynmi pracovníka kompostoviska. Ďakujeme za pochopenie.

Otváracie hodiny Mestského kompostoviska

Apríl – September: pondelok – piatok od 10:00 h do 18:00 h
Október – November: pondelok – piatok od 9:00 h do 17:00 h
  sobota: od 8:00 h do 12:00 h
Obedná prestávka: od 12:00 h do 12:30 h

FB komentáre

Pridaj komentár