TRENČIANSKA TEPLÁ. Už sme vás informovali o výluke dopravy na trati historickej električky z Trenčianskej Teplej do Trenčianskych Teplíc. Výluku nariadili Železnice SR potom, čo stavebná firma pracujúca v Trenčianskej Teplej oznámila investorovi Obci Trenčianska Teplá, že práce na moste cez potok Teplička skomplikoval havarijný stav jedného z pilierov a treba ho nanovo postaviť. Požiadali sme o vyjadrenie dotknuté strany. Reakciu Obce Trenčianska Teplá sme ani po niekoľkých dňoch nedostali.

“Trenčianska elektrická železnica ( TREŽ n.o.) spustila pravidelnú letnú víkendovú prevádzku netradične – náhradnou autobusovou dopravou. Dôvodom nieje technická porucha na vozidlách a ani zo strany železníc nedošlo k pochybeniu. Príčinou výluky trate Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice je oprava nosného piliéra cestného obecného mosta, ktorý podlieha rekonštrukcii. Obec Trenčianska Teplá naplánovala rekonštrukciu mosta ešte pred začatím letnej víkendovej prevádzky električky a po spoločnom stretnutí aj zo strany zhotoviteľa diela bol dohodnutý postup prác tak, aby neovplyvnil prevádzku električky. Približne dva týždne aj práce presne podľa dohody postupovali. Práce na rekonštrukcii mosta svojou povahou nemali pôvodne zasahovať do telesa dráhy električky až do zistenia vážnej závady na nosnom piliery pôvodného mosta zo strany trate. Bolo jasné, že nový most nieje možné postaviť na takto poškodený piliér. Problém však skomplikoval fakt, že piliér tvorí aj oporu telesu dráhy a takto narušený piliér by vážne ohrozoval bezpečnosť dopravy na tejto trati. Po konzultácii o pripravenom riešení odstránenia havarijného stavu piliéra z pracovníkmi Železníc SR (ŽSR), ako správcu infraštruktúry bol dohodnutý postup prác a nevyhnutné bezpečnostné zastavenie dopravy na tejto trati. Pokiaľ pôjde všetko podľa plánu a nič sa neskomplikuje mal by byť nový piliér zhotovený do dvoch týždňov. Tak by mal byť zastabilizovaný aj zvršok špeciálnej dráhy, čo posúdia ŽSR a bude možné obnoviť prevádzku na trati. Verme preto, že komplikácie nenastanú, práce pôjdu podľa harmonogramu a obmedzenie prevádzky bude len dva víkendy. Je vidieť na návštevnosti po prvom víkende, že náhradná autobusová doprava nie je pre turistov a návštevníkov regiónu atraktívna, čo dokazuje nízka návštevnosť oproti roku 2017 o 98% za prvý víkend. Náhradnú autobusovú dopravu si vykonávame vo vlastnej réžii, našim autobusom čo nám podstatne poníži stratu ako keby sme si museli autobus objednať. Držme teda palce zhotoviteľovi diela a aj sebe, aby práce boli ukončené čo najskorej,” vyjadril svoj postoj Dušan Nosál, riaditeľ Trenčianskej elektrickej železnice.

“Z dôvodu havarijnej situácie, ktorá má za následok narušenie stability zemného telesa a bezprostredné ohrozenie vlakovej dopravy, ŽSR  dňom 12.6.2018 o 11.00 hod. vylúčili z prevádzky železničnú koľaj električky v úseku Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice.

Investor – obec Trenčianska Teplá pristúpila  z dôvodu havarijného stavu opory pri železničnej trati električky v Trenčianskej Teplej k zbúraniu starej konštrukcie mosta ponad potok Teplička. Pri rekonštrukčných prácach na cestnom moste v správe obce Trenčianska Teplá však došlo k narušeniu stability zemného telesa. Pôvodný zámer rekonštrukcie podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej jednotlivými zložkami ŽSR nemal stavebne zasahovať do zemného telesa koľaje.

Počas rekonštrukčných prác zhotoviteľ zistil narušenie statiky jednej z opôr  mosta (tvoriacej zároveň oporný múr pod zemným telesom železničnej trate) a odokryl teleso opory, čím odstránil časť zemného telesa aj štrkového lôžka koľaje a narušil tým ich stabilitu. Zámer projektanta aj investora je odstrániť oporu a nahradiť ju novou, tieto práce však z dôvodu ohrozenia bezpečnosti železničnej prevádzky nie je možné vykonávať za prevádzky.  Trať bude vylúčená až do obnovenia stability železničného spodku a zvršku. Konkrétne termíny sú však otázkou na investora, nie na ŽSR,” priblížila Martina Pavlíková zo spoločnosti Železnice Slovenskej republiky.

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ako hlavný prispievateľ na fungovanie električky poslal nasledovné stanovisko. „Podľa informácií od Trenčianskej elektrickej železnice (TREŽ, n. o.), ktorá prevádzku historickej električky zabezpečuje, v pôvodne plánovanom rozsahu rekonštrukcie obecného mosta v Trenčianskej Teplej s priamym napojením na železničné priecestie nemala byť ohrozená pravidelná letná víkendová prevádzka električky. Nakoľko sa však objavili nové, nepredpokladané skutočnosti, ktoré si vyžadujú aj z hľadiska bezpečnosti dlhodobú uzávierku trate, ide o stav, ktorý, bohužiaľ, TSK ani TREŽ, n. o., nedokáže ovplyvniť. K vylúčeniu koľaje pristúpili ŽSR ako správca trate Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice. Keďže je o využitie historickej električky zo strany verejnosti čoraz väčší záujem, je nám ľúto, že práve počas hlavnej sezóny bolo nutné trať uzavrieť. Bezpečnosť cestujúcich je však prvoradá, preto veríme, že sa porucha čím skôr odstráni a električka sa opäť čoskoro vráti na koľaje.

TREŽ, n. o., si však pre priaznivcov električky aj počas výluky pripravila niekoľko zaujímavých aktivít, ktoré, veríme, spríjemnia čakanie na návrat električky. Pravidelná letná prevádzka začne náhradnou autobusovou dopravou, možná bude takisto návšteva depa električiek, kde si bude môcť verejnosť električky prezrieť a vypočuť si výklad k železničke. Navyše v dňoch 21. -24.6.2018 bude verejnosti k dispozícii pri depe električiek odstavený vozeň s nainštalovaným modelovým koľajiskom,“ uviedla Veronika Rezáková z Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Požiadali sme o stanovisko aj primátora dotknutých Trenčianskych Teplíc Štefana Škultétyho: “O tejto skutočnosti sme sa dozvedeli len prostredníctvom sociálnych sietí. Nikto s nami nekomunikoval a ani nás neinformoval, žeby mohla nastať takáto situácia. Informácia o prerušení premávky vnímame veľmi negatívne, pretože aj v našich marketingových aktivitách počítame s prevádzkou električky. Veríme, že sa situácia vyrieši v čo najkratšom termíne.”

Obecný úrad Trenčianska Teplá ako investor svoje stanovisko neposkytol. Iba to, ktoré sme vám už sprostredkovali ešte pred skomplikovaním prác na moste.

Foto: ŽSR

FB komentáre

Pridaj komentár