Vrch Butkov je vo výške 765m n.m. predstavuje významnú dominantu na západnom okraji Strážovských vrchov. Nachádza sa nad obcou Ladce, okres Ilava. Takmer na jeho úpätí sa týči mohutný kríž, kde sa stretávajú nie len veriaci, ale smerujú tu denne aj masy turistov pre krásny výhľad do doliny, ktorý toto miesto ponúka.

Toto miesto je výnimočné aj z geologického pohľadu. Pred mnohými rokmi tu bolo dno druho- a treťohorného mora. More bolo kedysi plné jednoduchých živočíchov s vápencovými schránkami, z ktorých postupným hromadením a spevňovaním vznikol za stovky miliónov rokov kompaktný vápenec. Postupne sa ľudia naučili z vápencového kameňa vyrábať ušľachtilý, extrapevný cementový kameň. Cementáreň v Ladcoch pozná celý región a nie iba ten.

Takmer až pod kríž sa dostanete aj automobilom. Dá sa tu pohodlne zaparkovať, pokiaľ sa nekoná nejaká veľká cirkevná udalosť. Je tu štrková cesta a po jej boku sa nachádzajú zastavenia, čo má význam hlavne pre kresťanov.

“Na butkovskú horu od roku 2013 prichádzajú jednotlivci, rodiny, dokonca aj farnosti, aby tu prežili Boží dotyk, našli pokoj a novú silu pre pravé životné hodnoty. Sväté omše ponúkajú intenzívnejšie precítenie spoločenstva viery, uvádza portál www.krizbutkov.sk.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.