TRENČIANSKA TEPLÁ. Oficiálna internetová stránka obce Trenčianska Teplá www.trencianskatepla.sk je nefunkčná. Upozornili nás na to naši čitatelia, ktorí mali záujem získať potrebné informácie, ktoré sa na stránke uvádzajú. Stránka však nefunguje.

Na stránke sa nachádzajú napríklad informácie o kultúrnych aktivitách v obci, tlačivá stavebného úradu, povinne zverejňované informácie, kontakty na jednotlivé referáty a podobne. Z akého dôvodu stránka nefunguje nie je jasné, kontaktovali sme preto Obecný úrad Trenčianska Teplá. O odpovedi vás budeme informovať.

Zajtra, teda v stredu 16.5.2018 od 17:00 hod., sa koná mimoriadne zastupiteľstvo volených zástupcov v zasadačke Obecného úradu, s jediným bodom programu a síce spolufinancovanie telocviční Základnej školy v Tr. Teplej. Na rokovanie je predložený návrh spoluúčasti obce vo výške 15%, čo predstavuje čiastku v sume cca 14 500 €.

AKTUALIZÁCIA 8:30 hod.

Stránka je opäť aktívna. Podľa dostupných informácií Slovak Telekom robil údržbu a niečo pravdepodobne prerušili, čím došlo k odstaveniu webu.

FB komentáre

Pridaj komentár