NOVÁ DUBNICA. Tretia adventná nedeľa sa niesla v podaní rozsvecovania tretej adventnej sviece na Mierovom námestí, kde sa rozliehala vôňa výborného vianočného punču a zvuky piesní zabávali nielen Novodubničanov, ktorí sa tu stretli s priateľmi.

Tentokrát počasie nebránilo naplno si vychutnať vianočnú atmosféru. V hudobnom programe na pódiu sa predstavil Miešaný spevácky zbor Nová Dubnica a žiaci Spojenej školy Sv, J. Bosca. O zasvietenie sviece sa postarala Anna Waldeckerová, známa z Klubu paličkovanej čipky Nová Dubnica.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

FB komentáre

Pridaj komentár