​TRENČÍN. Keď nastane nebezpečie, alebo škodová udalosť, okamžite nastupujú do služby. Chránia životy a aj majetok. V priebehu mesiaca marec 2017 uskutočnili príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji celkom 265 výjazdov. 

Z tohto počtu bolo najviac t.j.: 128 zásahov pri požiaroch. Nasledovalo 67 výjazdov k technickým zásahom, 49 zásahov pri dopravných nehodách a 11 ekologických zásahov. Okrem toho hasiči v priebehu uplynulého mesiaca vykonali 7 požiarno-previerkových cvičení a 3 výjazdy k udalostiam, pri ktorých napokon zasahovať nemuseli.

Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac marec boli vyčíslené na viac ako 99.000 €. Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji predstavovali v sledovanom období hodnotu viac ako 750.000 €.

Zdroj: KR HaZZ Trenčín, Foto: pixabay.com

FB komentáre

Pridaj komentár