TRENČIANSKY KRAJ. Na základe veľmi úzkej a kvalitnej spolupráce v Trenčianskom kraji sa podarilo pripraviť 21 projektov so žiadosťou o dotáciu na rekonštrukciu a výstavbu hasičských zbrojníc. Ministerstvo vnútra SR, v spolupráci s Prezídiom Hasičského a záchranného zboru SR, vypísalo výzvu a podaril sa výrazný úspech.

Lukáš Beták je mladý poslanec Obecného zastupiteľstva Soblahov, ktorý sa dlhodobo venuje bezpečnosti – ochrane a záchrane života a zdravia. Oslovil kolegov starostov a spolu spracovali projekty. Lukáš sa predtým už podobným projektom a žiadostiam o dotácie venoval. Teraz oslovil všetky obce Trenčianskeho kraja s tým, aby “dali hlavy dokopy”, pripravili projekty a žiadosti o dotácie na hasičské zbrojnice. Ozvalo sa 21 starostov, z ktorých podľa výzvy 19 spĺňalo podmienky výzvy.

Lukáš Beták

“Jednotlivo som každú jednu obec navštívil a riešili veci. Ja som vedel, ako má vyzerať žiadosť, starostovia vedeli, čo chcú. Oni spolu s dobrovoľnými hasičmi dali dokopy stavebné projekty a na papier myšlienku, čo potrebujú a ja som dal dokopy žiadosť a povinné prílohy. Výsledok? Z 19 podaných žiadostí a projektov – 19 úspešných. Skoro každý žiadal maximum čo mohol, až na dve obce, tj. 17x 30 tis. + 1x 27 tis. a 1x 29 tis. EUR.

Podarilo sa nám získať neuveriteľných 566 tis. EUR, vďaka ktorým sa výrazným spôsobom zefektívni záchrana života, zdravia a majetku v okresoch Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Prievidza, Partizánske, Nové mesto nad Váhom a Myjava!” s potešením uviedol Lukáš Beták, ktorého úsilie spolu so starostami obcí prinieslo úspech.

“Som veľmi rád, že Ministerstvo vnútra SR, resp. Prezídium Hasičského a záchranného zboru vynikajúco zvládlo svoju úlohu a spolu s vedením dobrovoľných hasičov do bodky naplnili to, čo sľúbili – kto požiadal a splnil podmienky, tak dostal. Je to dobrý pocit, že tá práca má zmysel a dobrovoľní hasiči v obciach budú môcť fungovať v dôstojnejších podmienkach, čo sa nepochybne odzrkadlí aj na kvalite poskytovanej pomoci občanom v tiesni,” dodal Beták.

Jednou z obcí, kde bola spolupráca úspešná, je Tuchyňa. “S Lukášom začala naša spolupráca takmer pred rokom. Pamätám sa na prvý mail z 13.2.2017. Ponúkal spoluprácu na projektoch úplne iným spôsobom než „tí ostatní“. Oslovil ma , stretli sme sa a ľudsky si „sadli“. Projekt rekonštrukcie hasičskej zbrojnice vyšiel / paradoxné je, že naši hasiči v zbrojnici nemajú vodu / , čakáme na feedback ohľadom projektu na kamerový systém v rámci prevencie kriminality z Ministerstva vnútra. A kým budeme čakať, pustíme sa do rekonštrukcie zbrojnice, ktorej súčasťou je konečne aj chýbajúca voda,” popísala spoluprácu starostka obce Gabriela Švecová.

Lukáš Beták je známy tiež ako zakladateľ a riaditeľ Slovenskej pátracej služby, ktorá pomáha napríklad pri záchranných prácach.

Foto: Lukáš Beták

FB komentáre

Pridaj komentár