Fireco – rozsiahla výstava hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky otvorí svoje brány 

Fireco – rozsiahla výstava hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky otvorí svoje brány 

3. mája 2017 0 Od Redakcia

TRENČÍN. Výstavisko Expo Center Trenčín pripravilo v dňoch 4. až 6. mája 2017 v poradí už 13. ročník medzinárodnej výstavy hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky FIRECO, ktorá sa koná v dvojročnom intervale. Tento rok sa v Trenčíne predstaví 23 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska na výstavnej ploche 4950 m2.

Ako informovala Ivana Ridekyová z tlačového oddelenia Expo Center Trenčín, zámerom tohto špecializovaného výstavného podujatia je oboznámiť širokú odbornú i laickú verejnosť s najnovšími typmi protipožiarnych zariadení a zabezpečovacej techniky, hasičskej a záchrannej techniky, ako aj s možnosťami na ochranu životov a zdravia ľudí i majetku pred požiarmi, rôznymi haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.

Nad výstavou FIRECO 2017 opätovne prevzalo záštitu Ministerstvo vnútra SR. Vďaka spolupráci odborných garantov – Prezídia Hasičského a záchranného zboru, Dobrovoľnej požiarnej ochrane, Špeciálnej kynologickej záchrannej službe SLOVAKIA Nýrovce a Jednotke OR Hasičského a záchranného zboru Trenčín doplní prezentáciu vystavujúcich firiem bohatý odborný sprievodný program.

Prvé dva dni výstavy sa bude konať XII. medzinárodná konferencia FIRECO 2017, ktorej hlavnou témou je „Protipožiarna bezpečnosť hotelov a zariadení poskytujúcich ubytovanie vo vzťahu k cestovnému ruchu“. Organizátori výstavy veria, že nielen odbornú, ale aj laickú verejnosť priláka sobotňajšia (6.5.) Medzinárodná súťaž hasičskej historickej techniky. Do súťaže sa môžu prihlásiť družstvá mužov a žien, môžu byť aj zmiešané družstvá. Veková hranica členov v družstve nie je obmedzená. Súťaží sa s vlastnou historickou ručnou striekačkou a vlastnými technickými prostriedkami. Súťažné družstvá absolvujú všetky nástupy a plnenie disciplíny v hasičskej rovnošate a ochrannej prilbe. Vítaná je historická dobová rovnošata ako aj historické – dobové prilby. Pre návštevníkov je ďalej pripravená prezentácia zberateľských kuriozít s hasičskou tematikou, minikurz poskytovania prvej pomoci pri domácich úrazoch, premietanie videí s kynologickou záchranárskou činnosťou a praktické ukážky ako vyslobodzovanie osoby z vozidla a poskytovanie prvej pomoci, hasenie požiaru osobného motorového vozidla, ukážka poslušnosti záchranárskych psov, hasenie požiarov vznikajúcich v domácnosti pri varení ako aj likvidácia požiaru budovy spojená so záchranou osôb pomocou výškovej a leteckej techniky. V rámci Celoslovenských osláv k sviatku sv. Floriána budú počas výstavy FIRECO odovzdané aj ocenenia Rad sv. Floriána. Pre deti je pripravené hasenie džberovou striekačkou na terče.  

Bližšie informácie o výstave sú k dispozícii na www.expocenter.sk.

Zdroj: Expo Center Trenčín 


FB komentáre