Experti z Euroázijskej ekonomickej komisie v Trenčíne

Experti z Euroázijskej ekonomickej komisie v Trenčíne

11. novembra 2016 0 Od Redakcia

V stredu 9. novembra 2016 sa v Kongresovej sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) konala medzinárodná konferencia o obchodovaní na trhoch Euroázijskej ekonomickej únie. Konferenciu zorganizovala Trenčianska regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) v spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike, Veľvyslanectvom Bieloruskej republiky v Slovenskej republike, Veľvyslanectvom Kazašskej republiky v Českej republike a Slovenskej republike a Trenčianskym samosprávnym krajom. Vystúpili na nej experti z Euroázijskej ekonomickej komisie, ktorí svojimi príspevkami priblížili fungovanie tohto integračného zoskupenia na území bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR). Konferencia bola určená pre odbornú i laickú verejnosť a tiež pre podnikateľov, ktorí mali možnosť oboznámiť sa s obchodovaním na trhoch členských štátov Euroázijskej ekonomickej únie.

Prítomných hostí i účastníkov konferencie v úvode privítal predseda Predstavenstva Trenčianskej regionálnej komory SOPK Boris Paulen. Ako prvý sa prítomným prihovoril podpredseda SOPK Július Kostolný a po ňom samotní veľvyslanci. Svoj príhovor na konferencii predniesol aj podpredseda TSK Jozef Trstenský, ktorý zastupoval predsedu TSK Jaroslava Bašku. „Myslím si, že pri podnikaní je veľmi dôležité mať aj osobný kontakt, aby človek vedel, na koho sa môže obrátiť, s kým môže spolupracovať. Na to, aby sme mohli spolupracovať, potrebujeme určité množstvo informácií a práve takéto stretnutia a konferencie slúžia na to, aby si dotknuté strany vymenili informácie, aby sa poinformovali o vzájomných možnostiach, akým spôsobom by mohli v budúcnosti spolupracovať. Embargo uvalené zo strany EÚ na Ruskú federáciu nebude trvať vždy a keď sa uvoľní, musia byť naši podnikatelia so svojimi produktmi pripravení, aby sa znovu vrátili na tento trh, pretože je pre nás veľmi zaujímavý,“ uviedol podpredseda TSK Jozef Trstenský.

Podobné konferencie už prebehli v Bratislave a Žiline. „Dúfame, že táto konferencia prinesie úžitok a vytvorí stabilitu pre vzájomné obchodné vzťahy nielen medzi podnikateľmi Európskej únie a Euroázijskej ekonomickej únie, ale konkrétne medzi podnikateľmi Euroázijskej ekonomickej únie a slovenskými podnikateľmi. Veríme, že vzťahy budú na oveľa kvalitnejšej úrovni, ako boli doteraz,“ uviedol riaditeľ Sekcie rozvoja integrácií Euroázijskej ekonomickej komisie Sergej Stepanovič Šuchno a námestníčka riaditeľa Sekcie colnej legislatívy Euroázijskej ekonomickej komisie Elena Nikolaevna Bričova.

Sankcie uvalené zo strany Európskej únie na Ruskú federáciu sa podpísali aj pod medziročný pokles exportu Slovenskej republiky na trhy členských krajín Euroázijskej ekonomickej únie. „Ak majú naši podnikatelia fungovať v Rusku a v Euroázijskej ekonomickej únii, potrebujú mať informácie, aké pravidlá fungujú na jej trhoch. Preto sme spravili väčšiu konferenciu s expertmi, aby našim firmám vysvetlili, aké pravidlá dnes fungujú na trhoch Euroázijskej ekonomickej únie a ako sa v nich môžu zorientovať,“ uviedol predseda Predstavenstva Trenčianskej regionálnej komory SOPK Boris Paulen.

Euroázijská ekonomická únia ako regionálna medzinárodná organizácia vybratých krajín postsovietskeho priestoru vznikla v januári 2015. Jej zakladajúci dokument, Zmluva o Euroázijskej ekonomickej únii, bol podpísaný Ruskou federáciou, Bieloruskom a Kazachstanom v máji 2014. Jej členmi sú okrem Ruskej federácie, Bieloruska a Kazachstanu aj Arménsko a Kirgizsko. Euroázijská ekonomická únia predstavuje jednotný ekonomický priestor s viac ako 180 miliónmi obyvateľov a rozlohou viac ako 20 miliónov km2.

Zdroj: Ts TSK, video PH studio Peter Horňák

FB komentáre