​Stále prebiehajú návštevy podomových predajcov energií. Niektorí používajú nekalé praktiky a zavádzajú tým verejnosť. 

V obciach zaznamenali prípady, kedy prehlasujú, že Stredoslovenská energetika zaniká a kvôli zmenám v spoločnosti je potrebné podpísať novú zmluvu. Stredoslovenská energetika zostáva naďalej dodávateľom energií a akékoľvek tvrdenia o nutnosti podpisu nových zmlúv sú nepravdivé.

V prípade akýchkoľvek pochybností alebo otázok môžete kontaktovať Zákaznícku linku Stredoslovenskej energetiky na telefónnom čísle 0850 111 468, kde vám radi poradia.

Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, tel.: 0850 111 468, fax: 041/ 519 25 95, e-mail: domacnosti@sse.sk
IČO: 36 403 008 | DIČ: 2020106682 | IČ DPH: SK2020106682, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L.
Bankové spojenie: 702432/0200 | IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SWIFT-BIC: SUBASKBX

www.sse.sk

plagat SSE

FB komentáre

Pridaj komentár