​Počas októbra 2016 otvorili prvé 3 športové multifunkčné ihriská na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Nové športové priestory slúžia študentom stredných škôl v rámci hodín telesnej výchovy a svedčia o značných investíciách kraja do školstva v posledných rokoch.

Ako nás informoval Patrik Štrbák z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Trenčianskeho samosprávneho kraja, v utorok 15. novembra 2016 slávnostne prestrihli pásku už na 4. multifunkčnom ihrisku na Strednej priemyselnej škole (SPŠ) v Dubnici nad Váhom za účasti trenčianskeho župana Jaroslava Bašku, podpredsedu TSK Jozefa Trstenského, riaditeľa domácej SPŠ Pavla Bagina i riaditeľky dubnického gymnázia Adriany Vančovej, prítomní boli i ďalší vzácni hostia a študenti oboch stredných škôl. Predseda TSK Jaroslav Baška zaspomínal na svoje študentské časy, ktoré strávil v laviciach dubnickej SPŠ a s potešením odovzdal súčasným študentom do užívania nové multifunkčné ihrisko: ,,Ihrisko budú využívať nielen študenti SPŠ, ale aj neďalekého gymnázia. Vedľa multifunkčného ihriska je aj ďalšie vedľajšie ihrisko spolu s bežeckým oválom. Športový areál bude otvorený aj pre verejnosť mimo vyučovacích hodín.“ Hodnota investície do celého športového areálu v areáli SPŠ v Dubnici nad Váhom sa pohybuje na úrovni 250 tis. eur, ktoré sú financované z rozpočtu TSK.

Celkovo sa v tomto roku otvorilo, resp. otvorí 6 multifunkčných ihrísk. Žiaci Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi, Strednej odbornej školy v Partizánskom a najnovšie aj SPŠ v Dubnici nad Váhom už aktívne využívajú nové športové priestory. V poradí 5. a 6. multifunkčné ihrisko sa slávnostne otvorí v piatok 18. novembra 2016, konkrétne o 10.00 h na Strednej priemyselnej škole v Považskej Bystrici a o 11.30 h na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Púchove.

Ako TSK informoval v predchádzajúcich týždňoch, na 10 gymnáziách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa môžu študenti tešiť na nové prírodovedné laboratóriá. Tieto investičné akcie sú financované z rozpočtu TSK za účelom skvalitnenia vzdelávacieho procesu študentov vybraných gymnázií. Celkový objem 1. etapy investícií do nových laboratórií predstavuje sumu takmer 400 tis. eur.

V utorok 15. novembra 2016 slávnostne odovzdali za účasti trenčianskeho župana do užívania vynovené prírodovedné priestory na prvom z 10 gymnázií – v Dubnici nad Váhom: ,,TSK sa rozhodol investovať tento rok finančné prostriedky aj do 10 gymnázií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, konkrétne do rekonštrukcie, prestavby, resp. dokúpenia pomôcok do prírodovedných laboratórií, teda laboratórií fyziky, biológie a chémie,“ zhodnotil zámer kraja modernizovať laboratória predseda TSK Jaroslav Baška.

Modernizácia pre laboratórium znamená novú elektroinštaláciu, stavebné úpravy, novú maľovku, podlahy a osadenie nového digestora s vyústením do exteriéru. V rámci modernizácie TSK do laboratória zakúpil aj nový set nábytku. Technické vybavenie laboratórií obohatí navyše nový integrovaný školský merací, modelovací a riadiaci systém COACH. Cena za rekonštrukciu elektroinštalácie a podláh presahuje sumu 23 tisíc eur, nový set nábytku si z rozpočtu TSK ukrojí takmer 3 000 eur a systém COACH sumu presahujúcu 11 tisíc eur.

Zdroj a foto: TS TSK 

FB komentáre

Pridaj komentár