Dočkajú sa konečne Teplania? Bude sa rekonštruovať cesta smerom do Tr. Teplíc a ďalej

Dočkajú sa konečne Teplania? Bude sa rekonštruovať cesta smerom do Tr. Teplíc a ďalej

30. januára 2017 0 Od Redakcia

Z eurofondov zrekonštruujú 4 úseky ciest za takmer 20 mil. €, rozhodli dnes poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) na svojom prvom rokovaní v tomto roku.

Na prvom stretnutí poslancov v tomto roku sa hovorilo aj o najvyťaženejšej ceste II. triedy v kraji. Krajskí parlament schválil predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020 v rámci prioritnej osi 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch za účelom realizácie rekonštrukcie cesty č. II/579 Hradište – Partizánske. Po prerokovaní Z TSK župa rovnako predloží žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 – 2020 na 1. a 2. etapu rekonštrukcie cesty č. II/516 na úseku Trenčianska Teplá – Dežerice, na 1. etapu rekonštrukcie cesty č.  II/517 od Považskej Bystrice (most Orlové) po Domanižu a na realizáciu 1. etapy rekonštrukcie cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava. 

Jednou z podmienok realizácie uvedených projektov v celkovej dĺžke 18,83 km je zabezpečenie spolufinancovania TSK vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo pri celkových nákladoch štyroch uvedených rekonštrukcií vo výške takmer 19,4 mil. € predstavuje spoluúčasť TSK sumou viac ako 940 tis. €. 

Teplanov a okolie však najviac trápi križovatka ciest II/516 so štátnou cestou I/61 Trenčín – Dubnica nV, kde sa pravidelne tvoria zápchy. Po získaní bližších informácií o oprave vás budeme informovať. 

Zdroj: TSK

FB komentáre