OMŠENIE. Združenie rodičov a priateľov školy Základnej školy s materskou školou Omšenie spolu so Skautským zborom Irmy Ševcechovej Trenčianska Teplá, 1. Oddiel Baba – Omšenie, pripravili dnes pre deti z Omšenia príjemné popoludnie ešte ku Dňu detí. Kvôli množstvu akcií sa rozhodli podujatie presunúť na tento termín a deti to potešilo.

V príjemnom prírodnom prostredí medzi obcou Omšenie a Dolnou Porubou, pri Poľnohospodárskom družstve, sa stretli deti a ich rodičia, aby spolu absolvovali cestu „Pevnosťou Boyard“. Deti plnili rôzne úlohy a získavali indície, ktoré potom predniesli otcovi Fourasovi. Deti sa v peknom slnečnom počasí do sýtosti vybláznili. V doplnkovom programe sa deti priučili hasičskému umeniu, povozili sa so zvukom sirén na hasičskom aute, poskákali si na skákacom hrade, alebo si nechali niečo pekné namaľovať na tvár, alebo ruku. Pre dospelých bol pripravený guláš a občerstvenie.

Ako nám priblížil Stanislav Vyhlídal, organizátor a vedúci Skautského zboru Irmy Ševcechovej Trenčianska Teplá, tento rok oslavuje Oddiel Baba – Omšenie desiaty rok existencie a napriek zdanlivo iba 14 členom sú skauti o to viac aktívni.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

FB komentáre

Pridaj komentár