​Posledný marcový týždeň sa uskutočnil výcvik psovodov policajných záchranárov v Centre výcviku Lešť, pod vedením inštruktora výcviku Strediska špecializovaného výcviku služobných psov a koní, Odboru kynológie a hipológie npor. Mariána Sendreia a inštruktora pre lezeckú činnosť ppráp. Mária Koňu, z útvaru bratislavských hasičov. Cvičenia sa zúčastnili psovodi záchranári Policajného zboru a psovodi Dobrovoľného hasičského zboru Petržalka.

Podľa informácií z Prezídia Policajného zboru SR, cvičenie bolo zamerané na vyhľadávanie stratených a nezvestných osôb v ťažko dostupnom a horskom prostredí. Psovodi sa zdokonaľovali v technike práce s lezeckým vybavením na skalách, a tiež v podvese vrtuľníka. Zároveň si služobné psy zvykali na zlaňovacie postroje a na výšky, aby mohli v budúcnosti zvládať tieto ťažké situácie pri reálnych prípadoch bez stresu, čo napomáha ich úspešnosti vo výkone služby. Osobitná časť bola venovaná dobrovoľným psovodom záchranárom, ktorým sa venoval inštruktor výcviku služobných psov kpt. Ďurica, zo Strediska špecializovaného výcviku služobných psov a koní, kde im vysvetlil základy záchranárskej kynológie na základe praktických cvičení. Cvičenie bolo spestrené prednáškami o histórii služobných psov, ako aj  o prvej pomoci pre psa, pri zraneniach počas práce záchranárov ktoré predniesli príslušníci Vojenskej polície mjr. Ing. Peter Šoltés a kpt. MVDr. Juraj Sliz, ktorý je odborným veterinárnym lekárom Úradu hlavného lekára OSSR. Zaujímavú prednášku predniesol aj kpt. Ing. Ján Varga, vedúci oddelenia metódy pachovej identifikácie o prenášaní pachov a o agresívnom správaní psov.
Spoločné cvičenie potvrdilo výbornú pripravenosť a progres vo výcviku záchranárskych psov v Policajnom zbore a výbornú spoluprácu polície, hasičov a vojakov pri organizovaní cvičení a výmene skúseností a informácií na týchto cvičeniach v oblasti záchranárskych prác a kynológie. Tak isto záujem o  spoluprácu a zdokonalenie práce dobrovoľných psovodov záchranárov v Slovenskej republike, zo strany profesionálnych zložiek MVSR.

Zdroj a foto: PPZ 

FB komentáre

Pridaj komentár