Chcú zlepšiť dopravnú situáciu v Trenčianskom kraji novým plánom udržateľnej mobility

Chcú zlepšiť dopravnú situáciu v Trenčianskom kraji novým plánom udržateľnej mobility

23. júla 2018 0 Od Redakcia

TRENČIANSKY KRAJ. Strategický dokument s názvom Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja (PUM TSK), ktorého cieľom je skvalitniť a zatraktívniť dopravu v kraji a súčasne ovplyvňovať ďalšie kľúčové oblasti verejného života, má už svojho spracovateľa.

Každodenná prax dokazuje, že dopravná infraštruktúra zastáva jednu z najdôležitejších úloh pri rozvíjaní ostatných oblastí spoločenského života. Preto sa Trenčianska župa rozhodla vypracovať v oblasti dopravy hĺbkovú analýzu, s pomocou ktorej by mohla pozitívne ovplyvňovať rozvoj priemyslu, podnikania, bývania, rekreácie či životného prostredia v kraji. Na základe týchto skutočností pristúpil kraj k obstaraniu Plánu udržateľnej mobility.

PUM TSK bude zahŕňať riešenia a opatrenia týkajúce sa všetkých druhov a spôsobov dopravy v kraji. Jeho spracovanie a následná aplikácia by mala zvýšiť kvalitu života obyvateľov, organizácií či podnikateľských subjektov a zjednodušiť ich pohyb na území Trenčianskeho kraja. „Jedným z významných prínosov Plánu udržateľnej mobility TSK je nový, inovatívny spôsob dopravného plánovania, ktorý by mal následne do budúcna priniesť vyššie využívanie verejnej osobnej dopravy, väčšiu mieru využívania nemotorovej dopravy, čo v praxi znamená bezpečnejšiu dopravu pre cyklistov a chodcov,“ priblížil trenčiansky župan Jaroslav Baška. Celkové náklady na vypracovanie Plánu udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja sa pohybujú na hranici 460 tis. eur a zhotovený má byť do 18 mesiacov od podpisu zmluvy s jeho zhotoviteľom. Na jeho obstaranie bola Trenčianskej župe v minulom roku schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 430 tis. eur.

Navrhované opatrenia, ktoré vzídu z PUM, zasiahnu organizáciu, prevádzku i infraštruktúru dopravy. Efektívnejšie sa zosúladia cestovné poriadky, vďaka čomu by ľudia využívajúci hromadnú dopravu mali cestovať úspornejšie. Dokument sa bude venovať aj prípadnému zavedeniu nových zastávok a staníc, presmerovaniu spojov či zmenám v polohách autobusových zastávok v našom kraji. Hlavným zámerom je zároveň zabezpečiť finančne výhodnú a bezpečnú dopravu, ktorá bude dostupná pre všetky cieľové skupiny. Dôraz sa bude klásť najmä na využívanie nových technológií a inteligentných dopravných systémov či ochranu životného prostredia.

Zdroj: TSK

FB komentáre