Pozvánky

Fašiangové tradície a zabíjačka v Košeci

KOŠECA. Pozvánka.

Výstava fašiangových masiek

NOVÁ DUBNICA. Pozvánka.

Novodubnické fašiangy v znamení masiek aj dobrej hudby

NOVÁ DUBNICA. Pozvánka.

Po roku sa fašiangy vracajú aj do Trenčianskej Teplej

TRENČIANSKA TEPLÁ. Pozvánka.

Fašiangy pripravujú aj pod Košeckým hradom

KOŠECKÉ PODHRADIE. Pozvánka.