Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Spriatelené dobrovoľné hasičské organizácie Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Uherské Hradište sa opäť družobne stretli

TRENČÍN - OPATOVÁ. Dnes sa opäť po nútenej prestávke spôsobenej pandémiou konalo družobné stretnutie Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany (ďalej ÚzO DPO) v Trenčíne,...