Čakajte náhodné návštevy Štatistického úradu SR. Pýtajte si preukaz

Čakajte náhodné návštevy Štatistického úradu SR. Pýtajte si preukaz

11. februára 2017 0 Od Redakcia

Od februára až do konca apríla 2017 navštívia pracovníci Štatistického úradu SR viac ako 400 obcí. Do zisťovania bude celkovo zaradených viac ako 4 000 slovenských domácností.

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu  HFCS (Household Finance and Consumption Survey), na Slovensku uskutočňuje Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Zistené údaje poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadlženosť domácností, prístupnosť získania úveru a podobne. Cieľom zisťovania je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne.

Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností a zároveň budú cenným prínosom v mnohých hospodársko-politických oblastiach eurosystému. Vybrané domácnosti v období februára až apríla navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa. Je povinný preukázať sa služobným preukazom Štatistického úradu (ŠÚ) SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom Národnej banky Slovenska a predsedom ŠÚ SR.

„Všetky informácie, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru,“ ubezpečuje Štatistický úrad SR, ktorý zodpovedá za ochranu dôverných a osobných údajov.

Zdroj: www.trencin.sk

FB komentáre