Budova TSK sa rozsvieti na modro kvôli podpore trpiacim autizmom

Budova TSK sa rozsvieti na modro kvôli podpore trpiacim autizmom

29. marca 2017 0 Od Redakcia

Celosvetová akcia „Rozsvieťme to na modro!“ je akciou, ktorá má pripomenúť Deň povedomia o autizme. Cieľom tejto kampane je okrem zvýšenia povedomia o autizme aj úsilie začleniť ľudí s týmto postihnutím medzi seba a vytvoriť im tak podmienky na zmysluplný život. Podujatie sa koná počas Svetového dňa povedomia o autizme, ktorým je 2. apríl. Tento bol vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov v roku 2007. 

Kampaň každoročne rozsvieti na modro viaceré pamiatky nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Ani Trenčiansky samosprávny kraj nebude výnimkou. Rozsvietením poschodia na budove Úradu TSK modrou farbou, ktoré sa uskutoční zo soboty 1.apríla na nedeľu 2.apríla a z nedele 2.apríla na pondelok 3.apríla 2017, vyjadrí župa solidaritu s ľuďmi trpiacimi touto vývinovou poruchou. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení sociálnych služieb, v ktorých poskytuje služby aj pre ľudí trpiacich autizmom a práve preto sa rozhodol zapojiť do tejto celosvetovej akcie. Trenčianska župa tento rok realizuje výstavbu autistického centra v Centre sociálnych služieb DEMY v Trenčíne pre fyzické osoby, ktoré ukončia povinnú školskú dochádzku. Špecializované zariadenie bude poskytovať ambulantnú i pobytovú sociálnu službu. 

Autizmus, ktorým trpí okolo 67 miliónov ľudí na celom svete, je vývinovou poruchou, ktorá ovplyvňuje sociálne vzťahy, záujmy i predstavy. Je postihnutím na celý život, ktoré však zatiaľ nedokážeme liečiť. Diagnostika autizmu je síce možná už v ranom detstve, no jeho ekonomické a sociálne dopady, ktoré má na človeka, sa v plnej miere prejavia až u dospelých ľudí. Na Slovensku sa autizmus dotýka asi 0,5% populácie. 

Záujmy detí, mládeže a dospelých s autistickým syndrómom na Slovensku zastupuje Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA). Ide o rodičovské občianske združenie založené v roku 1994, ktoré je riadnym a stálym členom medzinárodnej organizácie Autism – Europe so sídlom v Bruseli. Organizácia má pobočky po celom Slovensku. Jedna z nich sa nachádza aj v Trenčíne.       

Do akcie „Rozsvieťme to na modro!“ sa nemusia zapojiť len pamiatky. Vyjadriť podporu autistom a ich blízkym môžete aj vy. Stačí, keď si 2. apríla oblečiete niečo modré. Modrá farba je totiž farbou komunikácie.   

Viac informácií o kampani nájdete na stránke http://www.rozsvietmodru.sk/.

Zdroj a foto: Ts TSK 

FB komentáre