Mesto Trenčín pozýva občanov na verejnú prezentáciu spojenú s diskusiou na tému 

centrálna mestská zóna – štúdia limitov zastavateľnosti, 

štúdia nového dopravného riešenia – 

dopravný model mesta.

Prezentácia sa uskutoční v kine Hviezda, dnes  

8. marca o 17:00 hod.

Prednášku bude viesť hlavný architekt mesta Trenčín Ing. arch. Martin Beďatš a tím odborníkov urbanistov a dopravných inžinierov.


Zdroj a foto: Mesto Trenčín

FB komentáre

Pridaj komentár