​Súťaž o najkrajšiu tortu Slovenska a jej 7.ročník 2016 sa uskutoční v Púchove vo štvrtok 6.10.2016.

Časový harmonogram:

7,30 – 10,00 hod. registrácia súťažiacich

10,00  – 10,15 – slávnostné otvorenie súťaže 

Privítanie hostí , zástupcov sponzorov 

príhovory 

– Mgr. Ivan  Kasár riaditeľ ( zastúpenie)

  strednej odbornej školy obchodu a služieb Púchov 

– za komisiu Michal Baniar, Jindřich Novotný 

– Mgr. Milada Vargová , riaditeľka Divadlo v Púchove 

– predseda klubu cukrárov SZKC  – Mgr. Jozefína Zaukolcová 

– prípadne hostia……..

10,30 – 12,00     hodnotenie súťažných výrobkov

12,00 – 17,00     prehliadka súťažných výrobkov verejnosťou,                 komunikácia s médiami

súťažiaci v čase od 10,30 –  12,00 h opustia divadelnú sálu pre objektívne hodnotenie odbornou certifikovanou komisiou, môžu navštíviť cukráreň Akadémiu, ktorá sa nachádza  v areáli Strednej odbornej školy na Ulici 1. Mája v Púchove Tí ktorí majú obed, priamo v divadle od  ………?

17.00 – 18,00     

vyhodnotenie súťaže, odovzdanie cien a ukončenie súťaže

Príhovor 

predsedu klubu cukrárov SZKC Mgr. Jozefína Zaukolcová – poďakovanie vedeniu školy SOŠOaS Púchov,  sponzorom,  riaditeľke divadla za priestory 

predseda komisie Michal Baniar , zhodnotenie súťažných prác

Výsledky 

samotné odovzdávanie cien podľa súťažných  kategórií (výsledná listina hodnotenia )

diplomy odovzdáva riaditeľ školy, ceny členovia klubu cukrárov  

vyhlásenie víťazov 

Zdroj: Jozefína Zaukolcová

FB komentáre

Pridaj komentár