Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianska Teplá je samosprávny orgán, ktorý rozhoduje o chode obce. Všeobecne záväzné nariadenia, odpredaje majetku obce, investície do obecného majetku, úvery a podobne, to je práca poslaneckého zboru. Poznáte však volených zástupcov osobne? Pomohli vám? 

Zoznam poslancov Obecného zastupiteľstva (OZ) v Trenčianskej Teplej pre volebné obdobie 2014 – 2018

1. JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová – Žilinská, Dubovecká, Príles
2. Ing. Martin Kyjac – Revolučná, A. Bernoláka, Podhájska
3. Stanislav Vyhlídal – SNP, Ľ. Podjavorinskej, Krížová
4. Mgr. Kristína Bulková – Hasičská, Mayerova, Cukrovarská
5. Ing. Eva Mydlová – A. Hlinku, Teplická
6. Ing. Vladimír Hoššo – m. č. Dobrá
7. Milan Kubík – m. č. Dobrá
8. Ing. Pavol Masár – Hrádky, Školská, Športovcov, Železničná, Vážska
9. Bc. Martin Jakúbek – M. Kukučína, J. M. Hurbana, Partizánska
10. Monika Bubeníková Mozoláková – P. O. Hviezdoslava, Š. Straku, M. R. Štefánika
11. Ing. Dominik Gallo – M. Rázusa, Ľ. Štúra, J. Braneckého

Bc. Martin Jakúbek nastúpil ako náhradník za riadne zvolenú poslankyňu Ing. Alžbetu Anetovú, ktorá sa vzdala poslaneckého mandátu 10. decembra 2015 priamo na rokovaní OZ. Zodpovednosť za ulice, uvedené pri mene poslanca, bola určená takpovediac dohodou, nie na základe volieb.

Poslancom obecného zastupiteľstva vrátane zapisovateľky patrí odmena za každé zasadnutie obecného zastupiteľstva aj za každú účasť na pracovnom rokovaní v záujme obce zvolané starostom, prípadne zástupcom starostu vo výške 20,00 €. Odmena sa vypláca 1x ročne za mesiac december príslušného roka. Ak je obecným zastupiteľstvom zriadená obecná rada podľa § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov parí každému členovi obecnej rady a poslancom prizvaným na zasadnutie obecnej rady odmena za každé zasadnutie obecnej rady vo výške 15,00 €. Odmena sa vypláca 1x ročne za mesiac december príslušného roka. Predsedom stálych komisií zriadených obecným zastupiteľstvom sa vyplatí 1x ročne za mesiac december príslušného roka odmena v rozpätí od 0 – do 50,00 € podľa dosiahnutých výsledkov a aktivity komisie. Členom stálych komisií zriadených obecným zastupiteľstvom vrátane zapisovateľov sa vyplatí 1x ročne za mesiac december príslušného roka odmena v rozpätí od 0 – do 35,00 €.

Plánované rokovania OZ

16. 03. 2017 Zasadačka Obecného úradu Trenč. Teplá 17:00 hod.
15. 06. 2017 Zasadačka Obecného úradu Trenč. Teplá 17:00 hod.
21. 09. 2017 Zasadačka Obecného úradu Trenč. Teplá 17:00 hod.
07. 12. 2017 Zasadačka Obecného úradu Trenč. Teplá 17:00 hod.

Účasť poslancov na rokovaní OZ v roku 2016 nájdete po kliknutí na tento link.

Poznáte prácu svojich poslancov, pomohli vám? Vyjadrite svoj názor prostredníctvom ankety, alebo napíšte svoju skúsenosť do komentára. 

Zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor samosprávneho celku zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi samosprávneho celku. Podľa toho o aký samosprávny celok ide poznáme obecné zastupiteľstvo, mestské zastupiteľstvo a zastupiteľstvo samosprávneho kraja.

 

Ako hodnotíte prácu poslaneckého zboru OZ Tr. Teplá 2014 - 2018?

Ukáž výsledky

Loading ... Loading ...

Ktorý poslanec / poslankyňa je najaktívnejší?

Ukáž výsledky

Loading ... Loading ...

V prípade, že vám nejde hlasovať, napíšte svoje odpovede do komentára.

Zdroj: www.trencianskatepla.sk

FB komentáre

Pridaj komentár