KOŠECA. Prinášame zvukový záznam zo zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 17.1.2019 v rokovacej miestnosti Obecného úradu Košeca.