Zhrnutie a záznam z rokovania zastupiteľstva obce Trenčianska Teplá

TRENČIANSKA TEPLÁ. V stredu 27. februára 2019 sa uskutočnilo zasadnutie volených zástupcov obce Trenčianska Teplá,mimo plánu rokovaní stanovených pre rok 2019. 

Poslanci sa zaoberali zložením komisií, brali na vedomie petíciu a možné investície do majetku obce a iné témy. V prvom videu si môžete pozrieť súhrn bodov rokovania, ktorý nám poskytla starostka obce Slavomíra Propperová. V druhej časti uvidíte celý záznam rokovania.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.