TRENČÍN. Trenčiansky okres zastupovalo 14 projektov, do verejného zvažovania postúpilo 11 z nich. Tie teraz budú potrebovať hlasy verejnosti.

Prevládali zámery z oblasti voľno-časových aktivít a kultúry, zastúpenie mal aj šport, sociálna pomoc či životné prostredie. Požadovaná podpora
kraja na komunitné projekty za okres Trenčín je vo výške takmer 23 tisíc eur. Deväť okresov Trenčianskeho kraja si v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK rozdelí medzi sebou rovnomerne 200 tisíc eur. Pri maximálnej možnej podpore na jeden projekt vo výške 2 200 eur sa v okrese dočká realizácie 10 projektov, a to pod podmienkou získania minimálne 150 SMS hlasov od hlasujúcich.

Ktoré projekty to napokon budú, rozhodne svojimi hlasmi verejnosť v termíne od 15. do 30. mája. Novinkou v tomto roku je okrem podmienky minimálneho počtu 150 SMS hlasov aj úhrada textových správ v plnej sume Trenčianskym samosprávnym krajom. Informácie o spôsobe hlasovania nájdete na webovej stránke kraja www.tsk.sk, v sekcii Financie, v rubrike Participatívny-komunitný rozpočet 2021.


Zdroj: TSK