TRENČIANSKY KRAJ. Prvý týždeň verejných zvažovaní 3. ročníka Participatívneho-komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja (PaKR TSK) ukončilo verejné zvažovanie projektov za okres Trenčín, ktoré sa uskutočnilo v piatok 3. mája 2019 v priestoroch župného úradu.

Po verejných zvažovaniach v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Partizánske a Považská Bystrica pokračovali verejné vypočutia navrhovateľov jednotlivých projektov v okrese Trenčín. Komisii zloženej z poslancov Zastupiteľstva TSK, Juraja Maláňa, Ladislava Matejku, Petra Daňa, Tomáša Vaňa a Štefana Škultétyho, a odborných garantov bolo prezentovaných celkom 10 skvelých nápadov. Štyri projekty boli predložené z oblasti športu, rovnaký počet z oblasti kultúry a tri projekty zastrešovali voľno-časové aktivity. Prípadná realizácia všetkých predložených projektov by župnú pokladnicu vyšla na takmer 21 tisíc eur. Verejného zvažovania sa zúčastnil aj riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky, n. o., Františtek Palko, ktorý sa prišiel osobne pozrieť na to, akým spôsobom verejné zvažovania prebiehajú.

V okrese Trenčín dbajú na zachovávanie tradícií, obľube sa teší aj šport

Začiatok piatkového verejného zvažovania v Trenčíne patril projektu Obecného športového klubu Trenčianske Stankovce, ktorý by vďaka financiám z PaKR nakúpil športové oblečenie a pomôcky pre futbalové mužstvo OŠK Trenčianske Stankovce. Na nákup športovej výbavy v rámci projektu s názvom Aby ľudia nesedeli doma žiada obecný športový klub 2 200 eur.

Rovnako s nápadom z oblasti športu prišlo aj občianske združenie (o. z.) ILYO – TAEKWONDO z Trenčína, ktoré na verejnom zvažovaní predstavilo projekt Zdravý pohyb pre deti. Združenie plánuje za viac ako tisíc eur nakúpiť gymnastické penové náradie a špeciálne pomôcky, ktoré budú využívané najmä počas tréningov detí. Tým zároveň pomôcky pomôžu rozvíjať koordinačné a kondičné schopnosti zábavnou formou.

Projekt Trenčianskej bežeckej ligy taktiež patrí do oblasti športu a je z dielne Kultúrneho centra Sihoť, o. z.. Bežecká liga pozostáva z 9 bežeckých kôl, ktoré sa konajú od marca až do novembra. Určená je pre všetky vekové kategórie, profesionálov ale i deti s rodičmi. Na zabezpečenie občerstvenia a cien pre účastníkov ligy žiadajú organizátori bežeckej súťaže v rámci PaKR sumu 2 200 eur.

Minuloročný víťaz PaKR, Hospic Milosrdných sestier zabojuje, o priazeň verejnosti aj v tomto ročníku, konkrétne s projektom Hospic ako opora rodín a rozvíjanie dobrovoľníckej činnosti. Projekt je zameraný na podporu pre rodiny, ktorých situácia je častokrát zúfalá a bezradná. Pomôcť chcú najmä informovaním obyvateľov mesta, blízkej a širokej verejnosti z Trenčianskeho kraja, o poslaní a cieľoch fungovania hospicu, a to všetko pomocou plagátov, letákov a informačných materiálov. Na realizáciu projektu žiada Hospic Milosrdných sestier presne 2 200 eur.

Až štyri predstavené projekty boli zamerané na krojové vybavenie folklórnych súborov. Folklórny súbor Úsmev z Trenčína plánuje v rámci projektu S úsmevom to ide ľahšie využiť 2 200 eur na kúpu 4 ks mužského a 4 ks ženského kroja. K zachovaniu zvykov a tradícií nákupom nových krojov plánuje prispieť aj Folklórna skupina Večernica z Trenčianskej Turnej s projektom Rodná pieseň. Skupina si za 2 200 eur nechá ušiť 5 ks mužského kroja, 5 ks ženského kroja a zároveň si zakúpi folklórne náradie. Doplnenie materiálneho vybavenia – kroje a hudobné nástroje je názov projektu od Folklórneho súboru Trenčan, ktorý si z financií PaKR zabezpečí 10 ks záster, 10 ks čepcov zo Selca, 10 párov tanečných topánok a doplní a obnoví si tiež hudobné nástroje o struny, sláčiky a puzdro na violu. Posledný projekt týkajúci sa folklórneho vybavenia predložil Folklórny súbor Čákovec z Trenčína s názvom Tretíkrát požičiavané už treba kúpiť. Súbor neustále zápasí s nedostatkom krojov a preto si za 2 200 eur plánuje dokúpiť 3 ks mužských a 2 ks ženských krojov z oblasti Soblahova.

S cieľom pripraviť dvojetapový seriál rodinných cyklistických pretekov so sprievodným programom pre deti prišlo o. z. Robíme to pre deti. Projekt s názvom Tour de pedál má za úlohu odrhnúť deti od PC a tabletov a sprostredkovať im zábavné podujatie v prírode. Pre deti bude okrem športovania na dvoch cyklistických podujatiach pripravená aj ukážka kynológie, rozprávkový les či ukážky hasičskej techniky. Na realizáciu projektu potrebuje o. z. Robíme to pre deti sumu 2 070 eur.

Zaujímavý nápad odprezentovali aj zástupcovia o. z. Cultura z Trenčianskych Teplíc. Projekt Art In Park Trenčianske Teplice vznikol ako reakcia na odchod ArtFilm Festivalu do Košíc. Nový formát festivalu reaguje na záujem verejnosti o ľahšie a rôznorodé žánre umenia. Jeho podoba vznikala postupne, na základe z predchádzajúcich festivalových ročníkov. V tomto roku sa bude konať po 4. – krát. Na materiálno-technické zabezpečenie žiada občianske združenie 2 200 eur.

V okrese Trenčín môžete od 15. mája do 30. mája 2019 hlasovať za nasledovné projekty:

Obecný športový klub Trenčianske Stankovce – projekt Aby ľudia nesedeli doma – oblasť šport

Hospic Milosrdných sestier – projekt Hospic ako opora rodín a rozvíjanie dobrovoľníckej činnosti – oblasť voľno-časové aktivity, sociálna pomoc

ILYO – TAEKWONDO Trenčín – projekt Zdravý pohyb pre deti – oblasť šport

Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne – projekt Doplnenie materiálneho vybavenia – kroje a hudobné nástroje – oblasť kultúra

Folklórny súbor Čákovec – projekt Tretíkrát požičiavané už treba kúpiť – oblasť voľno-časových aktivít

Robíme to pre deti, o. z. – projekt Tour de pedál – oblasť voľno-časové aktivity, šport

Kultúrne centrum Sihoť, o. z. – projekt Trenčianska bežecká liga – oblasť šport

Folklórna skupina Večernica – projekt Rodná pieseň – oblasť kultúra

Folklórny súbor ÚSMEV – projekt S ÚSMEVOM to ide ľahšie – oblasť kultúra

Cultura, o. z. – projekt Art In Park Trenčianske Teplice – oblasť kultúra

Zdroj: TSK