NOVÁ DUBNICA – KOLAČÍN. V miestnej časti Novej Dubnice oslavujú v týchto dňoch tradičné hody a pripravili si doslova bohatý kultúrny program pre všetky generácie, dokonca na viac dní. Organizátorom podujatia sú dobrovoľní hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru Nová Dubnica – Kolačín s podporou Mesta Nová Dubnica.

Počas piatkového večera sa uskutočnila úspešná hodová zábava pri miestnom kultúrnom dome. Nielen mladí ľudia sa zabávali až do neskorých večerných hodín. Počas soboty bol program určený najmä pre skôr narodených. Hudobnú časť vyplnila tónmi a spevom Dychová hudba Nadličanka. Do sýtosti sa mohli vyšantiť aj deti. Pripravené pre nich boli skákacie atrakcie, vozenie na štvorkolkách, respektíve na koni. Najmenší sa mohli zoznámiť aj s hasičskou technikou. Oslavy budú pokračovať zábavou aj v nedeľu.