OMŠENIE. Fašiangy, to nie je iba zábavný program venovaný dospelým, odohrávajúci sa zväčša v uliciach miest a obcí. To, že fašiangy si vedia užiť aj deti, od najmenších až po tie staršie, dokázali dnes v obci pod Omšenskou Babou.

Školou tiež rozvoniavali šišky od paní upratovačiek, ktoré ich pripravovali od skorého rána. Prípravy kostýmov zapojili do deja aj rodičov a starých rodičov. Vyučovanie v škole nebolo žiadnym spôsobom obmedzené, deti sa však učili zážitkovo. Deviataci si pripravili pre mladších spolužiakov krátke fašiangové vystúpenie a tiež príspevok do školského rozhlasu. Okrem žiakov základnej školy zažili fašiangový program aj deti v materskej škole. Najmenší sa zabávali, spievali aj tancovali.