KOŠECA. V obci Košeca vyhlásili súťaž o najkrajšiu fotografiu obce pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci.