TRENČIANSKY KRAJ. Už v roku 2017 prišla Trenčianska župa s novinou v podobe Participatívneho-komunitného rozpočtu (PaKR). Vďaka tomuto modelu mohli obyvatelia kraja priamo rozhodnúť o tom, ktoré z predložených nápadov získajú najviac sympatií a budú tak finančne podporené z pokladne TSK. Vďaka navýšeniu prostriedkov bude v rámci tretieho ročníka PaKR TSK podporených všetkých 78 projektov, za ktoré mohla verejnosť hlasovať do konca mája.

Participatívny-komunitný rozpočet zaviedol Trenčiansky samosprávny kraj ako prvý spomedzi vyšších územných celkov na Slovensku, a to už v roku 2017. Jeho tretí ročník dopadol nad očakávania dobre. Úspešnými sa stali všetky projekty, za ktoré mohla verejnosť hlasovať na webovom sídle Trenčianskej župy. Rozhodlo o tom bezmála 11 tisíc platných hlasov. Najviac z nich, až 727 sa podarilo získať projektu s názvom Hospic ako opora rodín a rozvíjanie dobrovoľníckej činnosti z okresu Trenčín, druhý v poradí skončil nápad z okresu Považská Bystrica Rekonštrukcia lezeckej steny a prvú trojicu najúspešnejších projektov uzatvára Vydanie reprezentatívnej knihy o tradičnej kultúre v Marikovej rovnako z považskobystrického okresu. O tom, že župa môže podporiť všetkých 78 projektov z internetového hlasovania rozhodol nárast finančných prostriedkov vyčlenených pre potreby PaKR TSK. „Je potrebné, aby sa obyvatelia kraja aktívne zapájali do vecí verejných. PaKR TSK je systém, v ktorom práve oni rozhodujú o rozdelení určitej finančnej čiastky. Aj preto sa TSK v tomto roku rozhodol navýšiť balík peňazí o ktorom hlasovali občania,“ informoval trenčiansky župan Jaroslav Baška s tým, že v tomto roku kraj vyčlenil pre PaKR TSK až 200 tis. eur, čo je dvojnásobok sumy, ktorú mala v rukách verejnosť v roku 2018.

Zdroj: TSK