Trenčianska univerzita prispeje k obnoveniu malých rádiových staníc

Dátum pridania:

TRENČÍN. Malé komunitné rádiá čelia čoraz väčšej výzve v oblasti produkcie kvalitného obsahu spojenej s nedostatkom financií a narážajú tak na prekážky, ktoré môžu viesť k ich zániku. Projekt NEWAVES sa zrodil z potreby riešiť výzvy miestnych a regionálnych rádií umiestnených v oblastiach s nízkou hustotou obyvateľstva a má zabezpečiť ich finančnú udržateľnosť a zároveň bojovať proti dezinformáciám.

Iniciatíva NEWAVES prostredníctvom digitálnej platformy prispeje k posilneniu spolupráce medzi rozhlasovými stanicami, novinármi a vysokými školami špecializovanými na mediálny sektor. Ponúkne im súbor vzdelávacích nástrojov a európsky program mobility pre súčasných a budúcich rozhlasových pracovníkov, aby zlepšili svoje digitálne zručnosti a vyrovnali sa s rastúcou konkurenciou.

Projekt vedie konzorcium 7 organizácií zo štyroch krajín, ktoré vytvoria digitálnu platformu na propagovanie regionálne vyrábaného obsahu v Európe, vybudujú kapacity pre študentov a prispejú k prepojeniu konvenčných a digitálnych médií. Slovensko v tomto projekte zastupuje Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Rozhlas a televízia Slovenska. „Katedra politológie vzdeláva študentov v oblasti politických vied a okrem základných politologických predmetov sa zaoberá výskumom medzinárodných vzťahov, politických strán, médií a verejnej mienky. V rámci projektu bude mať Katedra na starosti vyškolenie súčasných a budúcich profesionálov a študentov v oblasti komunikácie, ako aj program e-learningových kurzov na riešenie špecifických potrieb miestnych rádií. Celkový rozpočet projektu je 916 315 EUR“, uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

NEWAVES zlepší životaschopnosť a konkurencieschopnosť profesionálne vyrábanej žurnalistiky tým, že poskytne sieť spolupráce, v ktorej môžu miestne a regionálne rádiá využívať nový vysokokvalitný obsah. Projekt docieli, aby rádiá spolupracovali pri riešení problémov, ktorým čelia ako jednotlivé inštitúcie súperiace nielen s väčšími rádiami, ale aj so zdrojmi informácií a zábavy pre ich tradičné publikum. Preto sa napríklad vytvorí zbierka zvukových záznamov správ, rozhovorov a udalostí, ku ktorým budú mať partnerské subjekty prístup. Získajú tak zdroje na zlepšenie ponuky pre ich poslucháčov pri tvorbe a distribúcii dôveryhodného spravodajského obsahu, ale aj prezentáciu európskeho bohatstva a kultúrnej rozmanitosti.

Za školiaci program pre mediálny sektor bude zodpovedná Katedra politológie Trenčianskej univerzity a jej úlohou bude vyškolenie miestnych rádií, novinárov, profesionálov, študentov a profesorov komunikácie, aby sa vytvorili príležitosti na výmenu vedomostí a stimulovali inovácie v rádiovom sektore. Katedra tiež vytvorí pilotný test pre program e-learningového kurzu. Prototyp kurzu sa sprístupní reálnym používateľom a na základe získaných výstupov sa pristúpi k jeho vylepšovaniu.TOP články za 7 dní


Podobné články
Podobné články

V Košeci sa dnes konal festival dychových hudieb

KOŠECA. Dnes popoludní sa v priestoroch amfiteátra v centre...

Trenčianska elektrická železnica oslávila 115. výročie a prišli ju podporiť aj stovky návštevníkov

TRENČIANSKA TEPLÁ. Mimoriadne obľúbený elektrický vláčik, ktorý prevádzkuje Trenčianska...

Do Dubnice nad Váhom opäť po roku zavítali ľudoví umeleckí remeselníci

DUBNICA NAD VÁHOM. Dnešný deň bol v Parku J....

Pätnásty ročník Jánskeho haluškového festivalu prilákal stovky návštevníkov

NOVÁ DUBNICA – KOLAČÍN. Dnes sa konal už pätnásty...