TRENČIANSKA TEPLÁ. Dobrovoľní hasiči z obce Trenčianska Teplá vyrážajú na pomoc s automatickým elektronickým defibrilátorom.

Hasiči boli vyslaní na ulicu Teplickú v Trenčianskej Teplej Operačným strediskom v Trenčíne. Na mieste sa už nachádzala Záchranná zdravotná služba. Pacientku vo vysokom veku sa už žiaľ nepodarilo oživiť.