DUBNICA NAD VÁHOM – PREJTA. Nedávno sme vám priniesli reportáž zo súčinnostno-taktického cvičenia nielen dobrovoľných hasičských zborov okresu Trenčín, ktoré sa konalo v obci Soblahov. Dnes sa sirény hasičských vozidiel šírili okolím Dubnice nad Váhom a najmä jej mestskej časti Prejta.

Tu došlo k simulovanému požiaru lesa s následným zásahom profesionálnych hasičov z Hasičského a záchranného zboru, Hasičskej stanice Dubnica nad Váhom a dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO) Pruské, Košeca, Nová Dubnica – Kolačín, Bohunice, Mikušovce, Iliavka, Bolešov, Tuchyňa, Ladce, Košecké Podhradie, Horná Poruba, Dulov, Vršatské Podhradie, Červený Kameň, Zliechov a aj DHZ Nemšová.

Cieľom taktického cvičenia bolo prehĺbenie schopností a zručností veliteľa družstva pri riadení síl a nasadzovaní hasičskej techniky a vecných prostriedkov pri diaľkovej doprave vody. Zároveň išlo o preverenie DHZO okresu Ilava pri likvidácii lesného požiaru pod vrchom Pliešky vytvorením systému na diaľkovú dopravu vody s prevýšením na likvidáciu požiaru lesného porastu. Požiar sa simulovane rozhorel po tom, čo sa rozhorelo lístie okolo kontrolovaného spaľovania haluziny a svojpomocné hasenie nebolo úspešné. Následne bola udalosť ohlásená na linku 150 a povolaní boli postupne najskôr profesionálni hasiči a následne dobrovoľné hasičské zbory.