Rekonštrukcia budovy Mestského úradu Tr. Teplice napreduje napriek epidémii koronavírusu

TRENČIANSKE TEPLICE. Slovensko rieši problém so šíriacim sa koronavírusom, napriek tomu investície a rôzne práce musia pokračovať ďalej. Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach funguje pod prísnymi protiepidemiologickými opatreniami, rekonštrukčné práce však pokračujú podľa plánu.

Viac v priloženej reportáži.