Pripomenuli si oslobodenie kúpeľného mesta. Zazneli čestné salvy, vystupovala aj DH Lieskovanka

TRENČIANSKE TEPLICE. 8. máj patrí v kúpeľnom meste každoročne pietnej spomienke. V tento deň sa pripomína významný míľnik v histórii nášho národa, Európy, ba i celého ľudstva. Už 78 rokov uplynulo od ukončenia  2. svetovej vojny, veď z historického hľadiska to všetci poznáme a rokmi sa prirodzene zžívame s udalosťami, ktoré zmenili vývoj dejín nielen na celom území Slovenska, ale i vo svete. 

Preto sa i v Trenčianskych Tepliciach zišla v deň štátneho sviatku pri pamätníku v parku  široká verejnosť – vedenie mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia spoločenských organizácií, ale i obyvatelia a kúpeľní hostia, aby vzdali hold tým, ktorí sa obetovali za našu slobodu. Pietny akt sa konal v réžii Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Trenčianskych Tepliciach. Primátorka mesta s poslancami MsZ  prichádzali k pamätníku s vencami, aby preukázali  úctu  obetiam vojny. Prišli aj zástupcovia Miestnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčianskych Tepliciach a Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčianskych Tepliciach.

V tomto roku zazneli na počesť vojnových obetí aj čestné salvy, ktoré vystrelili členovia Klubu vojenskej histórie Dukliansky priesmyk  a účastníci pietnej spomienky si uctili padlých minútou ticha. “A preto aj dnes, tu a teraz, pri pamätníku ľudskosti, oslobodenia sa od nenávisti k druhým, podávame svoju ruku všetkým, ktorí odmietajú rinčanie zbraní,” zaznelo okrem iného v príhovore primátorky mesta Zuzany Frajkovej Ďurmekovej.

Počas pietneho aktu 78. výročia ukončenia 2. svetovej vojny účinkovala dychová hudba  Lieskovanka, ktorá pokračovala promenádnym koncertom na Kúpeľnom námestí. Populárna kapela od Považskej Bystrice, konkrétne z dedinky Horný Lieskov, prilákala na námestie desiatky návštevníkov, ktorí si mohli vychutnať krásu našich a moravských ľudových piesní.