KOŠECA. Prinášame vám príhovor starostu obce Mgr. Radomíra Brtáňa, ktorý sa prihovára prvý raz v tomto roku občanom a načrtne víziu fungovania úradu v roku 2019.